Waar kinderen zich thuisvoelen
Kinderdagverblijf 't Krielje
Ieder kind als stralend middelpunt
Kinderdagverblijf 't Krieltje
Beleef het buitenleven op de boerderij
Kinderdagverblijf 't Krieltje

Pedagogische Visie

’t Krieltje streeft naar een goede basis tussen ouders/verzorgers en de pedagogische medewerkers. Wij vinden het erg belangrijk dat u met een goed gevoel uw kind naar ons toe brengt.

Een goed contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers zorgt voor een goede samenwerking in de opvoeding en zorg.

Voordat u uw kind bij ons brengt willen we u dan ook graag iets vertellen over onze visie, zodat u weet of wij goed aansluiten bij uw kind en uw thuissituatie.

Onze pedagogische visie kan worden samengevat in 4 kernbegrippen.

  • Bewust contact
  • Respect
  • Veiligheid
  • Natuurbeleving

Bewust contact

Wij geloven dat bewust contact maken met een positief professioneel gericht zijn op het kind heel belangrijk is! De pedagogisch medewerkers hebben een warme, open en respectvolle houding waardoor het basisvertrouwen bevorderd wordt en kinderen zich thuis voelen.
We volgen het kind in zijn of haar behoeftes en mogelijkheden op allerlei ontwikkelingsgebieden. Zo mogen kinderen op hun eigen moment naar bed of een fles.

We zitten bewust veel op de grond zodat de kinderen makkelijk oogcontact met ons kunnen maken en op schoot kunnen kruipen, zonder dat ze dit hoeven te vragen.

Bewust professioneel contact maken is de rode draad binnen de gehele onderneming. Zowel op de pedagogische werkvloer als in de gehele organisatorische bedrijfsvoering.

Veiligheid

De pedagogische medewerkers hebben respect voor verschillen tussen mensen (diversiteit) en laten dat in hun gedrag zien. Iedereen mag zichzelf zijn en heeft kwaliteiten. Kinderen wordt geleerd positief om te gaan met verschillen die betrekking hebben op leeftijd, sekse, handicaps of sociaal-culturele achtergrond. Als kinderen buiten gesloten worden van een spel of een speelhoek, gaan we samen met de kinderen spelen om hen zo in contact met elkaar te brengen. We laten hen weten dat alle kinderen mee mogen spelen.

Respect

Bij ‘t Krieltje is buitenspelen en natuurbeleving erg belangrijk. Buiten zijn geeft innerlijke rust en nodigt uit om tot spelen te kunnen komen of om heerlijk te kijken naar andere kinderen. Daarnaast is buiten spelen erg gezond en stimuleert het veel ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling en sociale ontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel van onze natuurbeleving is het contact met dieren:
De kippen en konijnen krijgen de schilletjes en restjes van het fruit. We helpen de boer met het voeren van de koeien en gaan op de fiets of met de bolderkar op stap naar de paarden, schapen en geiten. Door samen met de kinderen de dieren te verzorgen en de kinderen te leren de dieren rustig te benaderen, willen we de kinderen respect voor de dieren bij brengen.

Andere voorbeelden van natuur gerichte activiteiten: het proeven van verschillende kleuren tomaat/paprika/kiwi, zelf ijsjes maken, diertjes te bekijken onder een vergrootglas, kijken hoe de boer de koeien melkt of hoe de gewassen op de akkers groeien en geoogst worden. We halen regelmatig het goede van de natuur naar binnen door onder andere samen met de kinderen te koken of natuur materiaal samen binnen verder te ontdekken.

Communicatie

Bij ’t Krieltje hechten we veel waarde aan een open en eerlijke communicatie met ouders. Naast de dagelijkse mondelinge overdracht tijdens het halen en brengen, maken we gebruik van een persoonlijk schriftje. Hierin beschrijven we de dagelijkse belevenissen van uw kind en het samenspel met de andere Krieltjes en plakken we regelmatig foto’s.

Tijdens de gesprekken met de ouders, bespreken we niet alleen de ontwikkeling van het kind maar vragen we heel gericht om feedback. We laten ouders steeds weten dat we feedback waarderen en dat we graag verbeteren.

Hoe brengt ’t Krieltje dit in de praktijk?

Als team hebben we regelmatig overleg over de kinderen en over de samenwerking. Teamoverleg en kindbesprekingen, door deze vorm van communicatie willen we ideeën, tips en klachten zo snel mogelijk bespreken.

Van u horen we graag wat u vindt van onze dienstverlening. U bent van harte welkom om te kijken naar wat uw kind ziet en doet op ‘t Krieltje. Tijdens haal- en breng- tijden kunt u rustig een kopje koffie of thee pakken in de keuken.

Het volledige protocol pedagogisch beleid ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Kind-volg-systeem

Door goed te observeren kunnen we het kind beter volgen in zijn of haar behoeftes.

Zo kijken we naar wat u kind kan en doet, bv. omrollen, gaan staan, kruipen, lopen, rennen, fietsen. Ook kijken we naar hoe uw kind zich voelt, zich gedraagt in de groep en slaapt.  Uw kind wordt eens in de 4 maanden geobserveerd en eens per jaar hebben we een 15 minuten gesprek met u als ouder over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit gesprek voert u met de pedagogische medewerker die mentor is van uw kind, hierin bespreken we uw en onze visie over de ontwikkeling van uw kind.