Oudercommissie

 

Doordat wij een kleine organisatie zijn, staat u als ouder overal dichtbij. Wanneer u graag nog meer betrokken wilt zijn en wilt meedenken, vinden we het fijn als u zitting wilt nemen in onze oudercommissie.

Deze bestaat uit ouders uit de verschillende groepen en komt gemiddeld eens per kwartaal bijeen.

De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • Voeren van overleg met Viola over de dagelijkse gang van zaken;
  • Organiseren van ouderavonden, themabijeenkomsten en feesten in samenwerking met groepsleiding;
  • Zorgen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.


Voor meer informatie kunt u mailen naar: oc@tkrieltje.nl

Leden staan met naam en foto op het fotobord in de hal.