Waar kinderen zich thuisvoelen
Kinderdagverblijf 't Krielje
Ieder kind als stralend middelpunt
Kinderdagverblijf 't Krieltje
Beleef het buitenleven op de boerderij
Kinderdagverblijf 't Krieltje

Oudercommissie

 

Doordat wij een kleine organisatie zijn, staat u als ouder overal dichtbij. Wanneer u graag nog meer betrokken wilt zijn en wilt meedenken, vinden we het fijn als u zitting wilt nemen in onze oudercommissie.

Deze bestaat uit ouders uit de verschillende groepen en komt gemiddeld eens per kwartaal bijeen.

De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • Voeren van overleg met Viola over de dagelijkse gang van zaken;
  • Organiseren van ouderavonden, themabijeenkomsten en feesten in samenwerking met groepsleiding;
  • Zorgen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.


Voor meer informatie kunt u mailen naar: oc@tkrieltje.nl

Leden staan met naam en foto op het fotobord in de hal.